EkoBudowanie.pl oraz InstalacjeB2B.pl polecają: Forum Spalania Biomasy

Ekobudowanie.pl, InstalacjeB2B.pl wtorek, 12 kwietnia 2011
EkoBudowanie.pl oraz InstalacjeB2B.pl polecają: Forum Spalania Biomasy

W dniach 20-21 kwietnia 2011 r. w Częstochowie odbędzie się "Forum spalania Biomasy", którego organizatorem jest CBE Polska. Wydarzenie to będzie miało charakter konferencyjno-pokazowy i złoży się z dwóch części: wykładowej oraz zwiedzania i prezentacji instalacji do spalania biomasy w funkcjonującym przedsiębiorstwie energetycznym.

Patronem medialnym Forum są dwa portale z Grupy Budujemy Dom: EkoBudowanie.pl oraz InstalacjeB2B.pl

Biomasa stanowi trzecie co do wielkości na świecie naturalne źródło energii i wydaje się być jednym z realistycznych sposobów na zmniejszenie udziału węgla w produkcji energii i ciepła. Przede wszystkim jest najbardziej stabilnym źródłem, dzięki czemu coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na inwestycje w technologie umożliwiające jej spalanie.

Dodatkową korzyścią dla producentów energii jest fakt, iż wykorzystanie biomasy to najszybszy i najlepiej rozpoznany sposób uzyskania wymaganego poziomu OZE. Większość planowanych w Polsce inwestycji w budowę lub modyfikację bloków podąża tą właśnie ścieżką. Spalanie biomasy rośnie więc w Polsce lawinowo. Według ekspertów, jeśli obecne tendencje się nie zmienią, to w 2020 r. polskie przedsiębiorstwa energetyczne będą jej potrzebowały 20 mln ton, czyli pięciokrotnie więcej niż obecnie.

Rozwojowi tej dziedziny sprzyja dodatkowo fakt, iż w naszym kraju produkcja energii z biomasy jest wspierana przez dwa mechanizmy: zielone certyfikaty i traktowanie spalania biomasy jako neutralnego z punktu widzenia emisji CO2.

Dynamiczny wzrost wykorzystania biomasy determinuje doskonalenie metod i technik pozyskiwania oraz jej spalania. Jest to naturalną konsekwencją rozwoju tej dziedziny energetyki oraz zaostrzania wymogów ochrony środowiska. Specyficzne właściwości fizyko-chemiczne biomasy wymagają stosowania akceptowalnych ekonomicznie i ekologicznie odpowiednich rozwiązań technologicznych, dostosowanych do konkretnego rodzaju paliwa. Nieodpowiednie rozwiązania aparaturowe, instalacyjne i technologiczne skutkują zwiększoną, często poważnie, emisją szkodliwych substancji do atmosfery (która może zniweczyć pozytywny efekt ekologiczny), jak również niekorzystnym ekonomicznie obniżeniem sprawności procesu wytwarzania energii. Cel większości prowadzonych prac naukowo-badawczych koncentruje się na zmniejszeniu kosztów pozyskania i transportu oraz odpowiednim przygotowaniu biomasy z punktu widzenia efektywności energetycznej, ekologicznej oraz ekonomiki technologii.

Tematy "Forum spalania Biomasy":

 • O potencjale rozwoju i potrzebie racjonalizacji polskiego rynku biomasy - prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Politechnika Śląska;
 • Ciepło czy energia elektryczna, mała czy duża skala? - prof. dr hab. Adam Guła, Katedra Wykorzystania Energii, Wydziału Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza;
 • Skąd wziąć pieniądze na spalanie biomasy w małej skali oraz na zrównoważony rozwój? - Karol Teliga, Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM;
 • Zgazowywanie biomasy jako alternatywa dla jej spalania - prof. dr hab. Jan Kozłowski, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński;
 • Wykorzystanie biomasy stałej w małych układach kogeneracyjnych - prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska;
 • Energetyczne wykorzystanie biomasy - zagrożenia emisją toksycznych zanieczyszczeń. Tendencje w uregulowaniach prawnych - dr inż. Krystyna Kubica, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska;
 • Miskantus sprawdza się w Polsce jako trawa energetyczna - prof. nadzw. dr hab. Stanisław Jeżowski, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Case Study:

 • Technologia spalania biomasy firmy Foster Wheeler na przykładzie kotła CFB w Elektrociepłowni Fortum w Częstochowie - Sebastian Wawrzyniak, Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o;
 • Rodzaje oraz procedury pozyskiwania funduszy na realizację "projektu biomasowego" - Marek Raniszewski, Członek Rady Nadzorczej, Widok Energia S.A.;
 • Ocena możliwości realizacji krajowego celu emisyjnego CO2 w aspekcie przewidywanej podaży biomasy dla celów energetycznych - Andrzej Schroeder, Prezes Zarządu, Elektrociepłownia Białystok S.A.;
 • Technologie spalania biomasy w Elektrowni Stalowa Wola S.A. - zalety i wady - Wacław Wielgosz, Wiceprezes Zarządu, Elektrownia Stalowa Wola S.A.;
 • Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. - Bogusław Jarmuż, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych, Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.;
 • Praktyczne aspekty analizy zastosowania biomasy w kotle rusztowym - Janusz Szlanta, Prezes Zarządu, Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o. o;
 • Spalanie biomasy w Elektrowni Rybnik S.A - Ryszard Kowalik, Zastępca Dyrektora Technicznego, Elektrownia Rybnik S.A.;
 • Doświadczenia współspalania biomasy w Elektrowni Połaniec - Mieczysław Sobkowiak, Specjalista ds. eksploatacji urządzeń blokowych, GDF Suez Energia Polska S.A.;
 • Blok energetyczny na biomasę w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu - dr Krzysztof Krasowski, Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju w Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu;
 • Doświadczenia przy spalaniu i współspalaniu biomasy w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A - Arkadiusz Repczyński, Główny Specjalista ds. procesów biomasowych, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.;
 • Efekty i skutki energetycznego wykorzystania biomasy w PEC Lubań Sp. z o.o. w latach 1999 - 2010 - Krzysztof Kowalczyk, Specjalista ds. rozwoju i ochrony środowiska, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje na temat "Forum spalania Biomasy" stronie organizatora CBE Polska.

źródło: CBE Polska

Pozostałe

Działamy w segmentach rynku

Portfolio 2017

Czym możemy służyć

 • Reklama i promocja
  w specjalistycznych magazynach
 • Prezentacja
  w katalogu branżowym
 • Reklama i promocja
  w serwisach online
 • Wysyłka mailingowa
  do precyzyjnie wyselekcjonowanych grup docelowych
Wydawca
AVT-Korporacja Sp. z o.o.

AVT-Korporacja
Sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 11,
03-197 Warszawa

tel.: 22 257 84 99
fax: 22 257 84 00

avt@avt.pl
www.avt.pl

O Wydawnictwie
Wydawnictwo AVT działa od stycznia 1992 roku. Specjalizuje się w wydawaniu czasopism oraz informatorów poradnikowych (specjalistycznych i popularno-naukowych) dla czytelników o wyraźnie określonych zainteresowaniach – profesjonalistów i hobbistów. Portfolio AVT liczy łącznie 37 tytułów regularnych, w tym 20 miesięczników i dwumiesięczników, które grupują się w pięciu segmentach tematycznych: Budownictwo i Wnętrza, Elektronika i Automatyka, Muzyka i Dźwięk, Edukacja i Hi-Tech oraz Rodzina. Łącznie czasopisma AVT mają ponad 1,5 miliona czytelników.