Regulamin

Każdy Prenumerator jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Dane kontaktowe

 1. AVT-Korporacja sp. z o.o., ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, tel. 22 2578499 (recepcja), faks: 22 2578400, e-mail avt@avt.pl.
 2. Dział Prenumeraty jest czynny pn.–pt. 8:00–16:00, tel.: 22 2578422, e-mail: prenumerata@avt.pl, Konto Bankowe Działu Prenumeraty: ING Bank Śląski  18 1050 1012 1000 0024 3173 1013.

Rejestracja w bazie Prenumeratorów AVT

 1. Rejestracja na www.avt.pl odbywa się poprzez stworzenie konta Prenumeratora przez pracownika Działu Prenumeraty w momencie złożenia zamówienia na prenumeratę (telefonicznie, mailowo bądź za pośrednictwem formularza zamówienia na www.avt.pl).

Logowanie

 1. W momencie stworzenia nowego konta Klient otrzymuje numer Prenumeratora, który jest loginem na www.avt.pl.
 2. Loginem jest także adres mailowy, który Klient podał podczas składania pierwszego zamówienia na www.avt.pl.
 3. Hasło do logowania na www.avt.pl jest generowane automatycznie w ciągu doby.
 4. Istnieje możliwość zmiany hasła na indywidualne, znane tylko Prenumeratorowi.
 5. W przypadku, gdy hasło zostanie utracone przez Prenumeratora, istnieje możliwość przywrócenia hasła standardowego. W tym celu należy skorzystać z mechanizmu „Zapomniałem hasła” na www.avt.pl lub skontaktować się z Działem Prenumeraty.
 6. Zalogowany Prenumerator ma dostęp do swoich danych adresowych z możliwością ich poprawiania, wglądu do swoich prenumerat, stały dostęp do zakupionych wydań cyfrowych oraz zindywidualizowanych ofert przedłużenia kończących się prenumerat.
Zakupy
 1. Zamówienie na www.avt.pl odbywa się poprzez dodanie do koszyka tytułów czasopism oraz wybrania miesiąca rozpoczęcia prenumeraty.
 2. Jeżeli Prenumerator jest zalogowany na www.avt.pl, formularz z danymi do wysyłki prenumeraty zostanie wypełniony automatycznie.
 3. Wymagane pola do wypełnienia w formularzu zamówienia są oznaczone gwiazdką.
 4. Istnieje możliwość podania adresu dostawy i adresu płatnika lub do wystawienia faktury VAT. Wybranie opcji „Adres płatnika inny niż adres wysyłkowy” umożliwia wprowadzenie drugiego adresu.
 5. Po złożeniu zamówienia na podany w formularzu zamówienia adres e-mail jest wysyłana wiadomość automatyczna z informacją o złożonym zamówieniu.

Płatności

 1. Zakupy na www.avt.pl można opłacić szybkim przelewem, kartą płatniczą lub przelewem tradycyjnym.
 2. Zaakceptowanie opcji „Szybki przelew lub karta płatnicza” powoduje przekierowanie Prenumeratora na stronę płatności, przedtem należy sprawdzić, transakcje których banków obsługujse eService.
 3. Przelew elektroniczny jest realizowany online, nie ma możliwości wprowadzania zmian do formularza przelewowego przygotowanego przez eService.
 4. Wysłanie szybkiego przelewu nie może być odkładane na późniejszy termin, przelew musi być autoryzowany od razu po przekierowaniu na stronę banku.
 5. Każda nowa transakcja za pośrednictwem eService ma swój indywidualny numer, przypisany do danego zamówienia. Przy składaniu kolejnego zamówienia nie należy korzystać z informacji, podanych w poprzednich przelewach (dotyczy to szczególnie numeru konta bankowego i tytułów przelewów). W przypadku wykorzystania tych danych dokonana płatność zamiast na konto bankowe AVT trafi na konto eService i zostanie zwrócona na rachunek Prenumeratora po kilku dniach roboczych.
 6. Bezpieczeństwo transakcji za pośrednictwem eService jest zapewnione przez zastosowanie protokołu SSL oraz procedurę identyfikacji klienta w banku. Prenumerator loguje się na stronie swojego banku, informacje o jego profilu posiada wyłącznie bank.
 7. W przypadku wyboru opcji „Przelew” na podany w formularzu zamówienia adres mailowy zostanie wysłana wiadomość automatyczna, zawierająca kwotę do zapłacenia i numer konta bankowego, na które należy wpłacić pieniądze.
 8. Przy wyborze opcji „Przelew” istnieje możliwość wystawienia faktury pro forma, która jest wysyłana do Prenumeratora za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na życzenie Klienta (można do tego wykorzystać pole „Uwagi” w formularzu zamówienia) możliwe jest wysłanie pro forma drogą elektroniczną.
 9. Faktura VAT w przypadku, gdy Klientem jest firma, jest wystawiana po zaksięgowaniu wpłaty za prenumeratę i wysyłana do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Realizacja zamówienia

 1. Prenumeraty są wysyłane za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego Poczta Polska S.A.
 2. Realizacja zamówionych prenumerat następuje zgodnie z harmonogramem wydawniczym.
 3. Prenumerata w wersji papierowej lub cyfrowej, opłacona szybkim przelewem lub kartą płatniczą, jest wysyłana w ciągu 1–2 dni, o ile numer rozpoczęcia prenumeraty jest już opublikowany.
 4. Prenumerata w wersji papierowej lub cyfrowej, płatna przelewem tradycyjnym, jest wysyłana w ciągu 2–3 dni – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie AVT, o ile numer rozpoczęcia prenumeraty jest już opublikowany.
 5. Prenumerata wersji papierowej płatna za pobraniem pocztowym jest wysyłana w ciągu 1–2 dni od złożenia zamówienia, o ile numer rozpoczęcia prenumeraty jest już opublikowany.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji opłaconej prenumeraty Dział Prenumeraty poinformuje o tym Prenumeratora oraz poinformuje o procedurze zwrócenia uiszczonej z góry zapłaty za prenumeratę.
 7. Zamówione w ramach prenumeraty bonusy i bezpłatne dodatki są dołączane do wysyłki zaprenumerowanego tytułu.
 8. W przypadku wyczerpania zapasu magazynowego bezpłatnych dodatków i bonusów do zamówionych prenumerat Prenumerator zostanie o tym poinformowany.
 9. Wydawnictwo AVT nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Koszty realizacji wysyłki

 1. Prenumerator nie ponosi dodatkowych kosztów za przesyłkę, o ile przesyłka jest realizowana w granicach Polski.
 2. Istnieje możliwość zadysponowania na życzenie Klienta przesyłki poleconej rejestrowanej za dodatkową opłatą według taryfy Poczty Polskiej.
 3. Do prenumeraty wysyłanej za granicę są doliczane koszty wysyłki zgodnie z taryfą Poczty Polskiej.

Czas oczekiwania na przesyłkę

 1. Wysyłka czasopism odbywa się w dni robocze.
 2. Do orientacyjnego czasu, potrzebnego do skompletowania przesyłki (dotyczy bezpłatnych dodatków i bonusów), należy doliczyć także czas dostawy przesyłki przez Pocztę Polską.

Ceny prenumerat

 1. Aktualne ceny prenumerat czasopism AVT są umieszczone na stronie www.avt.pl.
 2. Ceny na stronie AVT zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 3. Ceny prenumerat zagranicznych obejmują koszt przesyłki i są podawane w euro i złotych polskich. Kwota w złotych polskich jest obliczana na podstawie aktualnego przelicznika Narodowego Banku Polskiego.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.avt.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.

Promocje

 1. Wydawnictwo AVT stosuje stały system przywilejów dla Prenumeratorów poszczególnych czasopism.
 2. Z rocznej prenumeraty startowej może skorzystać Klient, który zamawia prenumeratę danego tytułu po raz pierwszy.
 3. W prenumeracie startowej pierwsze trzy numery są gratis, płatny okres prenumeraty rozpoczyna się wraz z wysłaniem czwartego numeru prenumeraty.
 4. Wpłatę za prenumeratę w promocji startowej należy przekazać na konto AVT na początku darmowego okresu prenumeraty
 5. Wpłata jest zwracana w całości na konto Klienta, jeśli w ciągu 2,5 miesiąca od rozpoczęcia rocznej prenumeraty startowej Prenumerator wyrazi chęć rezygnacji z dalszej prenumeraty.
 6. Wszystkie dodatki i bonusy dla Prenumeratora, który skorzystał z prenumeraty startowej, są dołączane do numeru czasopisma, który rozpoczyna płatny okres prenumeraty.
 7. Warunkiem uzyskania zniżki za staż jest nieprzerwana wieloletnia prenumerata danego czasopisma.
 8. Prenumerator papierowej wersji danego czasopisma może skorzystać z cyfrowej prenumeraty równoległej ze zniżką 80%.
 9. E-prenumerata równoległa jest rejestrowana na ten sam okres, co prenumerata wersji papierowej.
 10. Z oferty prenumerat szkolna na www.avt.pl/prenumerata/szkolna mogą korzystać szkoły i inne placówki oświatowe.
 11. Przy wyborze zniżki na prenumeratę szkolną należy kierować się posiadaniem aktualnej prenumeraty czasopisma „Młody Technik” przez placówkę oświatową.
 12. W przypadku więcej niż jeden egzemplarz danego tytułu w prenumeracie instytucja lub firma ma możliwość skorzystania z oferty prenumerata korporacyjna na stronie www.avt.pl/prenumerata/korporacyjna.
 13. W prenumeracie korporacyjnej pierwsza prenumerata danego tytułu jest pełnopłatna, każda równoległa kolejna (od drugiej i więcej) jest ze zniżką 50%, e-prenumerata na dowolną ilość stanowisk jest gratis.
 14. Klient ma możliwość zadysponowania stałego przelewu bankowego na www.avt.pl/prenumerata/stale-zlecenie-bankowe.
 15. Wybierając opcje stałe zlecenie bakowe, Klient otrzymuje kolejne numery czasopisma pod warunkiem wykonania przelewu na konto AVT do dziesiątego dnia każdego miesiąca, poprzedzającego wysyłkę czasopisma oraz wydanie cyfrowe gratis, równoległe do wydania papierowego.
 16. Pozostałe zniżki na prenumeraty znajdują się w cenniku w obrębie poszczególnych tytułów na stronach www.avt.pl/prenumerata oraz www.avt.pl/prenumerata/elektroniczne.

Zmiany w zamówieniu

 1. Dokonanie zmian w zamówieniu po jego złożeniu, danych do faktury bądź adresu do wysyłki możliwe jest po skontaktowaniu się z Działem Prenumeraty.
 2. Jeżeli zamówienie zostało przekazane już do realizacji, nie będzie możliwości dokonania zmiany adresu dostawy.

Zwroty

 1. Klient ma prawo rezygnacji z zamówionej prenumeraty.
 2. Wpłacona kwota obniżona o wartość otrzymanych czasopism oraz bonusów jest zwracana na podane przez Prenumeratora konto bankowe.
 3. Prenumerator, którzy skorzystał z promocji startowej, ma prawo zrezygnować z prenumeraty w pierwszym kwartale jej trwania, nie ponosząc za rezygnację dodatkowych kosztów. Wpłacona kwota jest zwracana w całości na podane przez niego konto bankowe.
 4. Wydawnictwo AVT nie przyjmuje zwrotów czasopism, odsyłanych jako przesyłka za pobraniem pocztowym.

Reklamacje

 1. Prenumeratorowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki, niedostarczenia jej w ciągu miesiąca przez pocztę lub o niezgodnej ze złożonym zamówieniem zawartości.
 2. Reklamację przyjmuje Dział Prenumeraty.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony lub niezgodny ze złożonym zamówieniem zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Prenumeratorowi zostanie zaoferowane do wyboru inny dostępny numer czasopisma lub zwrot wpłaconej kwoty.

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie na stronie www.avt.pl, Klient akceptuje Regulamin.
 2. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. Przekazując dane osobowe i akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez AVT zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926).
 4. AVT jako administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy AVT a Klientem, przedmiotem której jest sprzedaż czasopism wydawanych przez AVT oraz w celu informowania Klienta o promocjach AVT.
 5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez AVT w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.
 6. AVT jako administrator danych osobowych informuje, że Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, gromadzonych przez AVT, ich poprawiania a także żądania ich usunięcia po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług AVT.

Postanowienia końcowe

 1. AVT nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail, wskazany przez Klienta, oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie, zainstalowane na komputerze Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. AVT zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Informacja o zmianach zostanie umieszczona na stronie www.avt.pl.
Wydawca
AVT-Korporacja Sp. z o.o.

AVT-Korporacja
Sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 11,
03-197 Warszawa

tel.: 22 257 84 99
fax: 22 257 84 00

avt@avt.pl
www.avt.pl

O Wydawnictwie
Wydawnictwo AVT działa od stycznia 1992 roku. Specjalizuje się w wydawaniu czasopism oraz informatorów poradnikowych (specjalistycznych i popularno-naukowych) dla czytelników o wyraźnie określonych zainteresowaniach – profesjonalistów i hobbistów. Portfolio AVT liczy łącznie 40 tytułów regularnych, w tym 23 miesięczniki i dwumiesięczniki, które grupują się w pięciu segmentach tematycznych: Budownictwo i Wnętrza, Elektronika i Automatyka, Muzyka i Dźwięk, Edukacja i Hi-Tech oraz Rodzina. Łącznie czasopisma AVT mają ponad 1,5 miliona czytelników.