Kontakt

Masz pytania w sprawie prenumeraty, kolportażu lub sklepu AVT? Chcesz nawiązać z nami współpracę?
Napisz do nas maila!

AVT-Korporacja sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

NIP: 5270200177
KRS: 0000035930
Kapitał zakładowy: 700 000 zł
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawa XIII Wydział Gospodarczy KRS